Dine Kayo Pumanhik Sa Amin!

by: Jerome Lester F. Candava, ABM2

Tayong mga Batangueño ay kapag napadayo sa kamaynilaan ay lagi nang na napagkamalang galit pag naimik. Ay hindi naman ih, diga. Tayo’y sadya lang ganire. At mas napapayaman pa lalo ang ating pagka-Batangueño sa pamamagitan ng mga ilang salitang are.

1. Umis

 • Kahulugan: ngiti.
 • Ang pag-umis sa paligsahan ay kinakailangan.

2. Sura

 • Kahulugan: iyamot, pagkabagot
 • Siya’y surang sura sa mga nangyari sa kanyang araw ngayon.

3. Banas

 • Kahulugan: init
 • Ang panahon tuwing Mayo ay mabanas.

4. Gayak

 • Kahulugan: porma
 • Dapat ay galante ang kanyang gayak para sa kanyang kaarawan.

5. Buraling

 • Kahulugan: madungis
 • Ayaw ng kanyang ina na buraling siya pagkauwi sa paaralan.

6. Awas

 • Kahulugan: apaw
 • Awas na ang kanyang tubig na iniipon sa timba.

7. Tubal

 • Kahulugan: madumi/gamit na damit
 • Ang kanyang uniporme ay tubal na.

8. Parine

 • Kahulugan: halika
 • Parine na kayo dine sa Batangas City!

9. Dine

 • Kahulugan: dito
 • Maraming tao dine sa aming lugar.

10. Buog

 • Kahulugan: tulog
 • Ang sanggol ay mahimbing ang pagkakabuog.

Para sa pagsasabuhay ng mga salita: 

VLOG!!! 

Advertisements